نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نخ ماهیگیری

نخ ماهیگیری 1500 Daiwa J_Braid X8 Multi Color

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

J_Braid X8 Multi Color

سایز-نخ

۰.۴۲ میلیمتر

متزاژ-نخ

۱۵۰۰

میزان-تست

26.5 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament evo 8

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Tournament evo 8

سایز-نخ

۰.۲۶ میلیمتر

متزاژ-نخ

۱۳۵متر

میزان-تست

19.8 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament evo 8

تمام شده

مدل

Tournament evo 8

سایز-نخ

۰.۲۰ میلیمتر , ۰.۳۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

18 کیلوگرم , 23.4 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament FC

تمام شده

مدل

Tournament Fluorocarbon

سایز-نخ

۰.۳۰ میلیمتر , ۰.۳۵ میلیمتر , 0.41 میلیمتر

متزاژ-نخ

۵۰

میزان-تست

11.4 کیلوگرم , 6.2 کیلوگرم , 8.1 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament FC

تمام شده

مدل

Tournament Fluorocarbon

سایز-نخ

۰.۴۵ میلیمتر , ۰.۵۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

30 متر

میزان-تست

12.6 کیلوگرم , 14.3 کلیوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament Sw shock leader

تمام شده

مدل

Tournament Sw shock leader

سایز-نخ

0.80 میلیمتر , 0.90 میلیمتر , ۱.۰۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۵۰

میزان-تست

40.3 کیلوگرم , 49.4 کیلوگرم , 63.4 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Target 4X

تمام شده

مدل

Target 4X

رنگ-نخ

Multi color , سبز خزه ای

سایز-نخ

۰.۲۰ میلیمتر , ۰.۲۳ میلیمتر , ۰.۲۶ میلیمتر , ۰.۲۸ میلیمتر , ۰.۳۰ میلیمتر , ۰.۳۲ میلیمتر , ۰.۳۵ میلیمتر , 0.37 میلیمتر , ۰.۴۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

—-

کشور-سازنده

چین

نخ ماهیگیری Target 8X

تمام شده

مدل

Target 8X

رنگ-نخ

Multi color , سبز خزه ای

سایز-نخ

۰.۱۸ میلیمتر , ۰.۲۰ میلیمتر , ۰.۲۳ میلیمتر , ۰.۲۶ میلیمتر , ۰.۲۸ میلیمتر , ۰.۳۰ میلیمتر , 0.33 میلیمتر , ۰.۳۵ میلیمتر , 0.37 میلیمتر , ۰.۴۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

—-

کشور-سازنده

چین

نخ ماهیگیری Target 9X

تمام شده

مدل

Target 9X

رنگ-نخ

Multi color , سبز خزه ای

سایز-نخ

۰.۱۸ میلیمتر , ۰.۲۰ میلیمتر , ۰.۲۳ میلیمتر , ۰.۲۶ میلیمتر , ۰.۲۸ میلیمتر , ۰.۳۰ میلیمتر , ۰.۳۲ میلیمتر , ۰.۳۵ میلیمتر , 0.37 میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

—-

کشور-سازنده

چین

نخ ماهیگیری 200 Cormoran Profiline waller

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Profiline waller

سایز-نخ

۰.۵۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۲۰۰

میزان-تست

۱۷.۵

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Samurai

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Samurai

سایز-نخ

۰.۳۵ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۵۰

میزان-تست

10.1 کیلو گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری 135 Daiwa J_Braid X4E

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

J_Braid X4E

سایز-نخ

0.29 میلیمتر

متزاژ-نخ

۱۳۵متر

میزان-تست

18.6 کیلو گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن