نمایش 1–12 از 17 نتیجه

ساچمه JSB

ساچمه Exact Jumbo Heavy

موجود در انبار

1.759.000 تومان
مدل

Exact Jumbo Heavy

کالیبر

5.52mm

گرین

18.13

وزن-یک-ساچمه

1.175 گرم

تعداد-در-بسته

۲۵۰ تایی , ۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Diabolo Jumbo Match

موجود در انبار

499.000 تومان
مدل

Diabolo Jumbo Match

کالیبر

5.5mm

گرین

13.73

وزن-یک-ساچمه

0.890 گرم

تعداد-در-بسته

300 تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Match premium heavy

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 00203009
مدل

Match premium heavy

کالیبر

4.52mm

گرین

۸.۲۶

وزن-یک-ساچمه

۰.۵۳۵گرم

تعداد-در-بسته

۲۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Match diabolo heavy

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 00203006
مدل

Match Diabolo S100

کالیبر

4.52mm

گرین

۸.۲۶

وزن-یک-ساچمه

۰.۵۳۵گرم

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Diabolo Schack

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 001045
مدل

Diabolo Schack

کالیبر

4.52mm

گرین

۸.۰۲

وزن-یک-ساچمه

۰.۵۲۰گرم

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Diabolo target sport

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Diabolo TARGET SPORT

کالیبر

4.5mm

گرین

۸.۰۲

وزن-یک-ساچمه

۰.۵۲۰گرم

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Match Diabolo Test

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 002002
مدل

Match Diabolo Test

کالیبر

4.5mm

گرین

۸.۰۲ , ۸.۲۶

وزن-یک-ساچمه

۰.۵۲۰گرم , ۰.۵۳۵گرم

تعداد-در-بسته

350 تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Exact Diabolo

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 546237
مدل

Exact Diabolo

کالیبر

4.52mm

گرین

8.44

وزن-یک-ساچمه

0.547 گرم

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Diabolo Exact Heavy

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 546267
مدل

Diabolo Exact Heavy

کالیبر

4.52mm

گرین

10.34

وزن-یک-ساچمه

0.670

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Exact jumbo diabolo

تمام شده

شناسه محصول: 546274
مدل

Exact jumbo diabolo

کالیبر

5.52mm

گرین

15.89

تعداد-در-بسته

۲۵۰ تایی , ۵۰۰ تایی

وزن-یک-ساچمه

1.030 گرم

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Exact jumbo express

تمام شده

مدل

Exact jumbo express

کالیبر

5.52mm

گرین

14.35

وزن-یک-ساچمه

0.930 گرم

تعداد-در-بسته

۲۵۰ تایی , ۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Exact Diabolo .20

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 00203005
مدل

Exact Diabolo .20

کالیبر

5.1mm

گرین

13.73

وزن-یک-ساچمه

0.890 گرم

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک